NASZE PUBLIKACJE
MATERIAŁY DO POBRANIA
REGULAMIN SCHRONISKA REGULAMIN WARSZTATÓW OFERTA EDUKACYJNA OFERTA SCHRONISK ADRESY REZERWACJA AKTUALNE CENY
CIEKAWE STRONY
| ATLAS FLORY BESKIDU ŻYWIECKIEGO | ENCYKLOPEDIA LEŚNA | W GÓRACH | MOJE BESKIDY | SŁOWNIK GEOGRAFICZNY | GÓRY SZLAKI | LIPOWSKA | PRZEGIBEK | |Słowacja | |Czechy|
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna Dolina Nickuliny.
Wydawnictwo dofinansowane ze środków Nadleśnictwa Ujsoły, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Opracowanie tekstu:
Roksana Krause, Andrzej Blarowski, Stanisław Porwisz
Fotografie:
Andrzej Porwisz, Witold Porwisz, Marek Śniegoń, Ryszard Pietrasina
WYKAZ ROZDZIAŁÓW ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA DOLINA NICKULINY
 1. PRZEBIEG TRASY ŚCIEZKIPRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNEJ.
 2. ŻYWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY.
 3. RAJCZA.
 4. NICKULINA - PRZYSIÓŁEK RAJCZY.
 5. ZAMIESZKAŁE POLANY NICKULINY.
 6. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI.
 7. BUDOWA GEOLOGICZNA.
 8. KLIMAT.
 9. PRZYSTANEK I: EDUKACJA EKOLOGICZNA.
 10. PRZYSTANEK II: LAS NATURALNY I GOSPODARCZY.
 11. PRZYSTANEK III: BUDOWNICTWO REGIONALNE.
 12. PRZYSTANEK IV: ZRĄB (PORĘBA).
 13. PRZYSTANEK V: DOLNOREGLOWY BÓR ŚWIERKOWO - JODŁOWY.
 14. PRZYSTANEK VI: POTOK GÓRSKI (NICKULINA).
 15. PRZYSTANEK VII: FAZY ROZWOJOWE DRZEWOSTANU.
 16. PRZYSTANEK VIII: DRZEWOSTAN WIELOGATUNKOWY.
WSTĘP
Mamy przyjemność zaprosić na ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną po dolinie Nickuliny, Która umożliwia pogłębienie wiedzy podczas przyjemnego spaceru. Ułatwia ona realizację zajęć z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Jej podstawowym zadaniem jest przybliżenie tematyki związanej z lasem, a w szczególności zagadnień związanych z gospodarką leśną. Dzięki możliwości wyjścia w "trasę", opisane i przytaczane przykłady nie są "puste" i oderwane od rzeczywistości, ale widoczne i dzięki temu rozumiane przez osoby korzystające ze ścieżki. Ścieżka ta może stanowić "terenowe" uzupełnienie zajęć realizowanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie. A ponieważ trasa jej przebiega przez teren Żywieckiego Parku Krajobrazowego, dlatego istnieje możliwość, po skorzystaniu z proponowanej ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej, wybrania się w dalsze zakątki Beskidu Żywieckiego. Życzymy "owocnych" obserwacji i mile spędzonego czasu.
Stanisław Porwisz.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
Powiat Żywiecki. Informator przyrodniczo-krajoznawczy. Ekoturystyka w obszarach górskich.
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Publikacja napisana pod redakcją
Andrzeja Blarowskiego i Zbigniewa Wilczka
WYKAZ ROZDZIAŁÓW PREZENTOWANEJ PUBLIKACJI
 1. SZATA ROŚLINNA. zobacz
 2. WYBRANE GATUNKI SSAKÓW GADÓW I PŁAZÓW. zobacz
 3. OCHRONA PRZYRODY. zobacz
 4. OBIEKTY FIZJOGRAFICZNE. zobacz
 5. ZNAKOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE. zobacz
 6. BAZA NOCLEGOWA. zobacz
 7. EDUKACJA EKOLOGICZNA. zobacz
Walory przyrodniczo-krajobrazowe powiatu żywieckiego, jego bogata historia, obfitość zabytków kultury materialnej są przedmiotem zainteresowania miłośników przyrody oraz zwolenników różnych form turystyki i rekreacji. Aktywne poznawanie tego regionu ułatwia gęsta sieć znakowanych szlaków turystyki pieszej. W tej sytuacji społeczeństwo zaczyna doceniać konieczność podejmowania wszelkich działań proekologicznych, mających na celu zachowanie walorów środowiska przyrodniczego w możliwie nie zmienionym stanie. Niestety niszczenie żywych zasobów przyrody, zanikanie kolejnych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, postępujące w dramatycznym tempie obumieranie lasów, degradacja krajobrazu - to zjawiska wyraźnie dostrzegalne w otaczającej nas przyrodzie. Mając na uwadze nadchodzącą dziesiątą rocznicę powstania powiatu żywieckiego oraz uznając rangę Żywiecczyzny i jej unikalnych terenów o najwyższych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych w skali województwa śląskiego i Beskidów - Starostwo Powiatowe w Żywcu, wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej - Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Rajczy Nickulinie, wystąpiło z inicjatywą zaprezentowania walorów przyrody, krajobrazu i zagospodarowania turystycznego regionu. Do współpracy nad kształtem tego wydawnictwa zaproszono osoby, które z racji swoich zainteresowań, pracy zawodowej, prowadzonych badań przyrodniczych, a także pasji turystycznej, mają szeroką wiedzę na temat tego co jest: najcenniejsze, najciekawsze, czasem osobliwe i decyduje o bogactwie środowiska przyrodniczego powiatu żywieckiego. Autorzy wydawnictwa to: przyrodnicy - pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej, działacze pozarządowych stowarzyszeń ekologicznych, przewodnicy górscy PTTK oraz pracownicy samorządu Powiatu Żywieckiego(...).
Andrzej Zieliński Starosta Żywiecki.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
Woda i jej wpływ na zróżnicowanie roślinności w Beskidach.
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Nadleśnictwo Ujsoły.
Publikacja napisana pod redakcją
Roksany Krause, Stanisława Wika, Zbigniewa Wilczka.
WYKAZ ROZDZIAŁÓW PREZENTOWANEJ PUBLIKACJI
 1. RYS FIZJOGRAFICZNY. zobacz
 2. TYPY WYPŁYWÓW WÓD. zobacz
 3. ROŚLINNOŚĆ OBSZARÓW ŹRÓDLISKOWYCH. zobacz
 4. OCHRONA ROŚLINNOŚCI OBSZARÓW ŹRÓDLISKOWYCH. zobacz
 5. OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W RAJCZY NICKULINIE. zobacz
 6. SŁOWNICZEK. zobacz
Mam przyjemność przekazać do rąk czytelników kolejne wydawnictwo, prezentujące aktualny stan wiedzy o walorach przyrodniczych Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego. Ta publikacja prezentuje w szczególności rolę wody i jej znaczenie w kształtowaniu roślinności oraz jej wpływ na beskidzki krajobraz. Wydawnictwo to, przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, we współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym - Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie, wpisuje się w szereg działań proekologicznych i edukacyjnych, podejmowanych przez samorządy Żywiecczyzny, mających na celu zdiagnozowanie, opisanie i zachowanie walorów środowiska przyrodniczego w możliwie niezmienionym stanie. Wydawnictwo adresowane jest do szerokiej grupy miłośników beskidzkiej przyrody, ale również do osób związanych zawodowo z ochroną środowiska, nauczycieli, uczniów i studentów. Mam nadzieję, że przyczyni się do lepszego poznania osobliwości przyrodniczych i zrozumienia potrzeb ich ochrony wśród mieszkańców oraz osób odwiedzających Beskidy. Treść publikacji obejmuje rys fizjograficzny Beskidów, ze szczególnym rozwinięciem podrozdziału dotyczącego warunków hydrologicznych. Kolejny rozdział poświęcony jest charakterystyce różnych typów wypływów wód. Najobszerniejszą częścią publikacji jest prezentacja roślinności towarzyszącej wypływom wód i uformowanym potokom górskim. Rozdział poświęcony ochronie obszarów żródliskowych, stanowi podsumowanie przekazanych treści oraz zwraca uwagę na potrzebę ochrony specyficznych zbiorowisk roślinnych, występujących w terenie. Treść wydawnictwa wzbogacono licznymi fotografiami, prezentującymi piękno beskidzkiej przyrody. W imieniu władz samorządowych zapraszam i zachęcam Państwa do aktywnego poznawania walorów przyrodniczych Beskidów i Żywiecczyzny, korzystania z bogatej sieci znakowanych szlaków turystycznych i infrastruktury turystycznej. Będzie dla nas, jak również dla autorów, wielką satysfakcją, jeżeli to wydawnictwo przyczyni się do lepszego poznania naszego regionu. Mam również nadzieję, iż wszyscy ci, którzy poznają bogactwo przyrody powiatu żywieckiego, zadbają o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Andrzej Zieliński Starosta Żywiecki.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ