ATRAKCJE ŻYWIECCZYZNY
MATERIAŁY DO POBRANIA
REGULAMIN SCHRONISKA REGULAMIN WARSZTATÓW OFERTA EDUKACYJNA OFERTA SCHRONISK ADRESY REZERWACJA AKTUALNE CENY
CIEKAWE STRONY
| ATLAS FLORY BESKIDU ŻYWIECKIEGO | ENCYKLOPEDIA LE|NA | W GÓRACH | MOJE BESKIDY | SŁOWNIK GEOGRAFICZNY | GÓRY SZLAKI | LIPOWSKA | PRZEGIBEK | |Słowacja | |Czechy|
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
INDYWIDUALNY POBYT W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W RAJCZY NICKULINIE ORAZ JEGO TRZECH FILIACH
Dlaczego właPnie tutaj w szkolnych schroniskach młodzieżowych, w Beskidzie Żywieckim przedstawiamy ofertę dla indywidualnego turysty i całej jego rodziny?
Powodów jest wiele a oto kilka z nich:
BAZA NOCLEGOWA Dysponujemy czterema schroniskami młodzieżowymi w których znajdują się pokoje z dające możliwoPć odpoczynku dla rodziny kilkuosobowej. Każde schronisko dysponuje zapleczem sanitarnym oraz kuchennym. Teren wokół schronisk jest rozległy i przygotowany do rekreacji. Można również w zorganizowanym miejscu rozpalić ognisko oraz przygotować posiłek pod zadaszoną altaną.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
BUDOWA TERENU Beskid Żywiecki stanowi najbardziej wyniosłą grupę górska w Beskidach Zachodnich. Góry te charakteryzują się rozbudowanym układem topograficznym o strukturze określanej niekiedy jako "gniazdową". Występują tu wyraźnie spiętrzone kulminacje, znacznie wyższe od grzbietu w którym się znajdują i stanowiące zwornik dla rozchodzących się w różne strony krótkich niższych ramion. Pokrywająca je gruba warstwa zwietrzeliny powoduje, że mają one kopulaste kształty, nazywane potocznie "barokowymi' - w odniesieniu do "gotyckich" Tatr. W morfologii tego terenu charakterystyczny jest kontrast w nachyleniu stoków północnych i południowych. Stoki północne są strome, a czasem nawet urwiste, zaś południowe i południowo - wschodnie są łagodne. Beskidzkie góry są rozświetlone licznymi polanami i halami górskimi. Niektóre z nich przypuszczalnie mają charakter pierwotny, lecz większość to efekt gospodarki żarowej pierwszych osadników, którzy wypalali las, by uzyskać ziemię pod uprawę. Część górskich polan nadal zamieszkują potomkowie osadników. Nieodparty urok mają doliny górskie. Niezbyt szerokie, dość głębokie, często u swych początków niezamieszkałe, w połączeniu z rześkim górskim powietrzem nasyconym wilgotnością bystrzy, stanowią idealne miejsce na relaksacyjny spacer. Więcej informacji na stronie ukształtowanie powierzchni.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
TURYSTYKA PIESZA Poznaniu najbardziej atrakcyjnych przyrodniczych i krajoznawczych walorów Beskidu Żywieckiego służy gęsta sieć szlaków turystycznych. Prowadzą one na prawie każdy ciekawy szczyt, poprzez główne grzbiety i większość bocznych. Węzły i początki szlaków znajdują się najczęściej przy stacjach PKP, przystankach autobusowych, schroniskach, pod szczytami czy na przełęczach. Wszystkie szlaki turystyczne gromadzą w sobie walory przyrodnicze, etnograficzne oraz malują niepowtarzalne panoramy. Więcej informacji o szlakach turystycznych znajdziesz tutaj.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
TURYSTYKA ROWEROWA Powiat Żywiecki posiada dogodny teren do uprawiania turystyki rowerowej o charakterze rekreacyjnym z racji licznych długich i rozległych dolin rzecznych oraz Kotliny Żywieckiej. Dla tego rodzaju turystyki wytyczono gęstą sieć ścieżek o łącznej ok. 510 km. Obok turystyki rekreacyjnej można uprawiać turystykę bardziej ekstremalną dzięki licznym pasmom górskim. Turystykę tę zorganizowano w oparciu o 30 szlaków rowerowych w poszczególnych gminach.
GMINA RAJCZA
Szlak rowerowy "Rajd po Wierchach" - duża pętla. Rozpoczyna się w Centrum Rajczy i prowadzi w stronę Rycerki Dolnej pod stoki Zoniówki skąd czerwonymi znakami szlaku prowadzi do schroniska na Mładej Horze. Dalej na Jaworzynkę Rycerzową i wzdłuż granicy przez przełęcz Przegibek na Wielką Raczę. Z wielkiej Raczy dalej wzdłuż granicy przez Zwardoń na Przełęczy Myto. Z przełęczy powrót do Rajczy doliną potoku Czerna.
Szlak rowerowy "Rajd po Wierchach" - mała pętla. Rozpoczyna się w Centrum Rajczy i prowadzi w stronę Rycerki Górnej, gdzie szlak dochodzi na Jaworzynę, Magurę i na Kikuli łączymy się ze szlakiem dużej pętli i prowadzi granicą na Przełęcz Myto. Z przełęczy powrót do Rajczy doliną potoku Czerna.
Szlak rowerowy "Rajd po Wierchach" - pętla przez Sarnówkę. Szlak rozpoczyna się w Centrum Rajczy i prowadzi w kierunku doliny Nickulina z której wyprowadza na południowe stoki Suchej Góry do przysiółka Sarnówka. Z widokowego przysiołka sprowadza wzdłuż Białego Potoku do Rajczy.
Gmina Milówka
Trasa - Milówka - Kopiec - Prusów - Sucha Góra - Milówka PKP
Trasa rozpoczyna się na rynku w Milówce i wyprowadza na stoki Prusowa gdzie obok Starej Chałupy skręca w prawo i Po ok. 0.5km łączy się z ulicą Turystyczną. Na skrzyżowaniu trasa wiedzie w lewo przez most, lekko pod górę do pola biwakowego. Z pola biwakowego trasa zawraca ok. 1,9 km w dół, skręca w lewo ponad potokiem a następnie w prawo w polną ostrą drogę która w końcowym odcinku łączy się z ulicą Jagiellońska a ta prowadzi do centrum Milówki. Oznakowanie: czarne. Długość: 10 km. Trasa łatwa.
Trasa - Milówka - Nieledwia - Kotelnica - Kiczora - Tarliczne - Suche - Popręcinka - Nieledwia - Milówka
Trasa rozpoczyna się na rynku w Milówce i wyprowadza w kierunku Nieledwi. Skąd przez Szpaki w stronę Rajczy. Na skrzyżowaniu pod Kiczorą trasa skręca w prawo i prowadzi na Tarliczne. Dalej widokowym płaskim odcinkiem po ok. 4 km szlak osiąga rejon Poprencinki. Kolejny odcinek z długim i ostrym podjazdem doprowadzi w rejon Madejki skąd lekkim zjazdem szlak osiąga przełęcz Kotelnicę. Z przełęczy doliną Nieledwi trasa wraca do Milówki. Oznakowanie: Niebieskie. Długość: 23 km. Trasa średnio trudna.
Trasa - Milówka - Szare - Pochodzita - Kamesznica Górna - Milówka
Trasa rozpoczyna się na rynku w Milówce i wyprowadza w kierunku. Kamesznicy a następnie do skrzyżowania na Szare. Prowadzi przez długą wieś Szare. Po ok. 4 km skręca w lewo i wyprowadza do głównej drogi Zwardoń - Istebna. Obecnie na tym odcinku są utrudnienia w związku z budową drogi krajowej. Na głównej drodze szlak skręca w prawo w górę a następnie lewo do wsi Pochodzita. Przez wieś trasa prowadzi widokową drogą ok. 400 m, skręca w prawo i prowadzi do przecięcia głównej drogi. Tutaj skręca w lewo i wyprowadza stromo na widokowy grzbiet skąd sprowadza w prawo dół na Przełęcz Koniakowską i dalej do Kamesznicy Górnej. Szlak prowadzi przez wieś do centrum Kamesznicy skąd wraca do Milówki. Oznakowanie: Zielone. Długość: 30 km. Trasa średnio trudna.
Trasa - Kamesznica - Złatna - Wędzlówka - Barania Góra - Magurka Radziechowska - Złatnica - Kamesznica
Trasa rozpoczyna się pobliżu nowego Kościoła w Kamesznicy i prowadzi na Fajkówkę. Przed Fajkówką skręca w prawo i wyjeżdża na stoki Wędzlówki. Następnie prowadzi przez lasy Baraniej Góry do Magurki Radziechowskiej. Z Magurki rozpoczyna łagodny, powolny zjazd aż do Kamesznicy Złatnej, skąd doliną prowadzi do początku trasy, czyli w okolice Kościoła w Kamesznicy. Oznakowanie: Żółte; Długość: 23,5 km. Trasa trudna.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
TURYSTYKA KONNA Z inicjatywy rolników gmin Rajcza i Ujsoły miłośników przyrody i koni pod patronatem miejscowego oddziału Ośrodka Doradztwo Rolniczego powstała idea stworzenia sieci szlaków konnych. Idea szybko weszła w życie i w 2000r. wytyczono pierwszy szlak konny na terenie powiatu żywieckiego. Jest to pętla, która dzisiaj stanowi szlak konny nr 1 okrążająca miejscowości Rajcza i Ujsoły. W kolejnych latach powstały nowe szlaki a na przełomie 2007/08 zawiązało się Beskidzkie Stowarzyszenie Miłośników Koni i Przyrody "Strażnicy Beskidów". Stowarzyszenie skupia ludzi promujących turystykę konną poprzez którą prezentują bogaty walor przyrodniczy, kulturowy i etnograficzny Beskidu Żywieckiego. Tworzą nowe szlaki konne, bazę hotelowania i popasu konia oraz zabezpieczają instruktorów wyjeżdżających z zainteresowanymi w góry.
Czytaj więcej na srtonie Strażnicy Beskidów
GŁÓWNY SZLAK KONNY NR 1
Jest to szlak tworzący pętle w południowej części żywiecczyzny, do którego dochodzą inne mniejsze szlaki z miejscowości gmin leżących w górnej części doliny Soły . Szlak rozpoczyna się od stacji kolejowej w Rajczy i wiedzie do Nieledwi przez Zabawę, następnie przez przełęcz Kotelntice, na Pawliczne, Tarliczne, Kosutówkę i Szklanówkę, skąd sprowadza do doliny Czernej. Z doliny ponownie wyprowadza w górę na Mały Rachowiec, którego grzbietem prowadzi na Gomułkę, popod kulminacje Rachowca na Graniczne i Oźną. Z Oźnej sprowadza do doliny Radecek a następnie przez grzbiet Magury do doliny Rycerka i dalej na Bendoszke Wielką i Przegibek. Z Przegibka wiedzie do doliny Rycerek skąd wznosi się na Mładą Horę i ponownie sprowadza w dół do doliny Danielki. Do Soblówki prowadzi stokami Rycerzowej przez Przełęcz Kotarz okrążając tym samym Ujsoły. Z Soblówki prowadzi do Glinki przez Wielki Smereków. Z Glinki na Długi Groń, Krawców Wierch, Okrągłe, Jastrzębie do doliny Bystrej i ponownie w górę na Zapolankę. Z Zapolanki stokiem Redykalnego Wierchu na Halę Boraczą, Sarnówkę, Graberki a następnie sprowadza na dworzec kolejowy w Rajczy. Łączny czas przejazdu wynosi 5 dni w czasie którego eksponuje podszczytowy walor przyrodniczy i etnograficzny tego regionu. WSPOMNIENIA Z TRASY
Szlak Konny nr 2. Prowadzi z Ujsół stokiem Muńcuła wzdłuż doliny Danielki na Przełęcz Kotarz gdzie łączy się ze szlakien nr 1. Czas przejazdu ok. 2 godziny.
Szlak Konny nr 3. Prowadzi z Ujsół przez Gronik do Glinki w kierunku Smerekówki przez Mały Smreków, Młynarzową na Wielki Smreków, gdzie łączy się ze szlakiem nr 1. Czas przejazdu ok. 2 godziny.
Szlak Konny nr 4. Prowadzi z Ujsół doliną Danielki do Chaty Studentów skąd wyprowadza przez Stawiska na grzbiet Urówki i dalej przez Zoniówkę razem ze szlakiem nr 7. do Rycerki Dolnej i Rajczy. Czas przejazdu 3 godziny.
Szlak Konny nr 5. Prowadzi z Ujsół w kierunku Soblówki przez Polanę Szczytkówkę, Muńcuł i Przełęcz Kotarz. Na przełęczy łączy się ze szlakiem nr 1. Czas przejazdu 3 godziny.
Szlak Konny nr 6. Prowadzi z Rycerki Górnej na Oźną przez Łysicę gdzie tam łączy się ze szlakiem nr 12 z prowadzącym z stacji kolejowej w Soli i szlakiem nr 14 ze Zwardonia. Czas przejazdu 2 godziny.
Szlak Konny nr 7. Prowadzi z Rycerki Dolnej przez Zoniówkę gdzie łączy się ze szlakiem nr 4. na Mładą Hore do szlaku nr 1. Czas przejazdu 3 godziny.
Szlak Konny nr 8. Prowadzi z Rycerki Górnej obok przysiółka Czanieckich w górę doliny Rycerek do jej zlewiska, gdzie łączy się ze szlakiem nr 1 wyprowadzającym na Mładą Horę lub Przegibek z pominięciem Bendoszki Wielkiej. Czas przejazdu 2 godziny.
Szlak Konny nr 9. Prowadzi razem ze szlakiem nr 8. z Rycerki Górnej do doliny Rycerek skąd odbija przez Kowolickowe, Praszywkę Wielką na Przełęcz Przysłop Potócki i tam łączy się za szlakiem nr 1. Czas przejazdu 3 godziny.
Szlak Konny nr 10. Prowadzi z Rajczy doliną Nickuliny do szlaku nr 1., który dalej wiedzie na Sarnówkę i Halę Boraczą lub przez Zagroń do Złatnej. Czas przejazdu 2 godziny.
Szlak Konny nr 11. Prowadzi z Rajczy przez grzbiet Małej Zabawy do Przełęczy Pieloskowej gdzie mija szlak nr 1. i prowadzi dalej na Halę Boraczą przez: Lyski, dolinę Soły, Koniów, Prusów. Czas przejazdu 6 godzin.
Szlak Konny nr 12. Prowadzi Z Rycerki Górnej na Łysicę skąd sprowadza do Rycerki Dolnej w pobliżu przystanku kolejowego i dalej wyprowadza na Głębokie do przełęcz Piloskowej, tam łączy się ze szlakiem nr 1. Czas przejazdu 3 godziny.
Szlak Konny nr 13. Prowadzi z Rajczy grzbietem Cząpla na Polanę Zagroń, skąd sprowadza do Złatnej gdzie mija szlak nr 1. i dalej doliną potoku Bystra prowadzi do Ujsół. Czas przejazdu 2 godziny.
Szlak Konny nr 14. Prowadzi z Rycerki Górnej razem ze szlakiem nr 6. na Łysicę, następnie sprowadza Soli skąd dalej w górę na Zagajkę i Chromiczaki, tam łączy się ze szlakami nr 1. i nr 12. Czas przejazdu 2 godziny.
Szlak Konny nr 15. Szlak ten alternatywnie do pętli szlaku nr 1. prowadzi z doliny Radecek popod Magurę przez Zbójnicok do Rycerki Kolonii a dalej przez Polanę Bułkową na Przełęcz Przysłop Potócki gdzie łączy się ze szlakiem nr 1. Czas przejazdu 5 godzin.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
KLIMAT Klimat jest naturalnym czynnikiem regeneracyjno - leczniczym obok wód mineralnych. Obecnie stawia się duże wymagania, zwłaszcza czystości powietrza atmosferycznego dla miejscowości, które posiadają typowy walor turystyczno - rekreacyjny. Fragment Karpat, który leży w Polsce zalicza się do bioklimatycznych regionów o wyjątkowych cechach klimatu górskiego. Czynnik ten dodatkowo staje się atrakcyjniejszym gdyż w ostatnim czasie wiele łoży się w sektorze prywatnym na utrzymanie czystości powietrza, zamknięto również zakłady, które były przyczyną zanieczyszczeń atmosferycznych. Budując ciągi komunikacyjne wprowadza się szereg zabezpieczeń w formie naturalnych roślin, ekranów oraz technicznych urządzeń.
Wypoczynek w południowej części Żywiecczyzny daje możliwości podglądania zmian klimatycznych, ich różnorodności oraz niepowtarzalnych efektów wizualnych. Dodatkowo stwarza możliwości do korzystania z dobrego nasłonecznienia zwłaszcza w okresie zimy i wiosny co korzystnie wpływa na nastrój człowieka, właściwe krążenie oraz sprzyja leczeniu chorób alergicznych i skórnych.
Popatrz i poczytaj więcej na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. KILKA SŁÓW O KLIMACIE
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
WODA W BESKIDACH ZASOBY WODNE ŻYWIECCZYZNY
Żywiecczyzna jest rejonem Karpat obfitującym w zasoby wodne, które występują w formie rzek, potoków, źródeł, mokradeł i młak. Najbardziej znaną formą są rzeki i potoki niosące w poszczególnych okresach rocznych różne średnie przepływu wody, w czasie posuszy przepływ jest bardzo mały a podczas intensywnych opadów gwałtownie wzrasta i może stać się niebezpieczny dla człowieka. Zdecydowana większość wód terenu Żywieckiego odprowadzana jest do Morza Bałtyckiego z wyjątkiem terenów źródliskowych potoków Krężelki i Czadeczki leżących na pograniczu powiatów żywieckiego i cieszyńskiego. Wody tych źródeł odprowadzane są do Morza Czarnego. Potoki jakie występują na terenie Żywiecczyzny są najczęściej niewielkimi ciekami wodnymi o szybkim nurcie spowodowanym terenem o dużych deniwelacjach. Płynąca woda w terenach górskich dokonuje nieustannych działań modelujących dolinę, nadając jej charakterystyczny kształt, który bezpośrednio związany jest z budową geologiczną tego rejonu. Większość dolin rzecznych jest kilku lub kilkunastokilometrowej długości o szerokim rozłożystym dnie i stromych zboczach. Doliny te z czasem zostały zamieszkałe i zagospodarowane przez człowieka. Przykładem takich dolin są: dolina rzeki Soły, Koszarawy i Łękawki, potoków Kocierki, Leśnej, Kamiennej, Przybędzy, Kameszniczanki, Żabnicy, Milówki, Nieledwianki, Czarnej Soły, Ujsoły, Rycerek. Zasiedlanie dolin rzek i potoków w górę ich biegu było pierwszą formą osadnictwa tego rejonu a powstałe osady stały się dzisiaj miejscowościami i często naszą wspólną nazwę rzeki lub potoku. Inaczej trochę przedstawia się budowa doliny potoków, które płyną na krótkich odcinkach przy bardzo dużej różnicy wzniesień. Płynąca woda tych potoków zwykle oddziałuje na dno koryta ciągle wcinając się w jego nowe warstwy podłoża. Działanie takie powoduje, że dolina staje się stromo wcięta o kształcie zbliżonym do literki "V" dodatkowo powstają liczne odsłony nowych warstw o zróżnicowanej budowie geologicznej, składającej się z ławic i warstw na przemian zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców. Ciągła odsłona warstw fliszu karpackiego może spowodować wypłukiwanie wart o małych siłach spójności oraz odrywanie warstw bardziej wytrzymałych. Proces ten nazywa się erozją wsteczną a w wyniku jej działania początek potoku cofa się w górę swojego biegu. Zjawiska takie możemy oglądać w potokach: Sopotnia Mała i Wielka, (wodospad), Bystra (Złatna Huta), Bystra (Bystra Żywiecka), potokach zlewających się w Żabnicy Skałce do potoku Żabnica, górny bieg potoku Leśna, Kamiennej, Straceńca, Danielki, Głuchego, i wszystkich ich małych dopływów o bardzo dużych spadkach lustra wody i burzliwy prądzie.
ŹRÓDŁA W BESKIDZIE ŻYWIECKIM
Wszystkie górskie potoki będące zlewiskami głównych rzek Soły, Koszarawy i Łękawki mają swój początek na stokach gór w tzw. części źródliskowej. Źródła, które tutaj występują są najczęściej zstępujące a woda wydostaje się z poziomu wodonośnego w punkcie przecięcia z powierzchnią terenu dzięki sile grawitacji. Zjawiska takie obserwowane są na wszystkich opisanych szlakach a w szczególności można je zaobserwować na szlaku (1.1 C) w rejonie Romanki oraz w szczytowej części pasma Lipowskiej na szlaku (1.13 Ż). Z innych rodzajów źródeł wymienić należy jeszcze: przelewowe uwidaczniające się po większych opadach deszczu, dolinowe występujące bezpośrednio w dnach potoków oraz uskokowe. Szczególną osobliwością źródeł występujących na omawianym terenie jest ich woda, która zawiera duża ilość składników mineralnych w wyniku przesiąkania przez warstwy skał osadowych jakimi są również piaskowce. Wodę tę określa się jako twardą, która podczas gotowania wytrąca kamień kotłowy. Na omawianym terenie występują również w niewielkiej ilości źródła mineralne. Najbardziej znane z nich są źródła solankowe, eksploatowane do początków XIX w w dolinie Słanicy. Źródła te osiągają temperaturę 38° C. Wytracają dodatkowo metan i przyjmują barwę rdzawą przez występowaniem w nich tlenków żelaza oraz szczątkowych ilości ropy naftowej. Stopień mineralizacji wody wynosi w granicach 40 - 50 g/dcm3 co daje im rangę najbardziej zmineralizowanych źródeł na obszarze Karpat. Innym przykładem źródeł mineralnych jest źródlisko "Śmierdzącego Potoku" w miejscowości Złatna. Źródła te tworzą wody zawierające siarkowodór, metan oraz jony sodowe, wodorowęglanowe, i chlorkowe. Wody te na zewnątrz wydostają się przez uskok tektoniczny w masie miejscowego piaskowca. Główne źródło "Śmierdzące" przez miejscową ludność zostało obłożone kamieniami i nakryte góralskim szałasem. W tym miejscu warto również zobaczyć wycieki wód mineralnych bezpośrednio w korycie potoku.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
PRZYRODA Roślinność Beskidu Żywieckiego ma typowy charakter zachodniokarpacki. Stwierdzono tutaj ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, z czego połowa należy do gatunków rzadkich, spotykanych tylko na nielicznych stanowiskach. Zachowane fragmenty prastarej Puszczy Karpackiej zostały objęte ochroną rezerwatową. Więcej informacji o przyrodzie znajdziesz tutaj.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
KULTURA Rdzenni mieszkańcy tutejszych terenów to górale żywieccy mający swoje korzenie w pasterskiej ludności wołoskiej, która od XVI w. przemierzając grzbietem Karpat zasiedlała je i asymilowała się z mieszkańcami. Wołosi wnieśli na ten teren nową pasterską kulturę, która wynikała z ich codziennej pracy. Uczyli oni jak w trudnym górskim terenie można organizować sobie życie z wykorzystaniem w gospodarstwie owcy. Dzisiaj zwyczaje te i kultura pasterska jest kultywowana przez miejscowe regionalne zespoły pieśni i tańca. Zachowały się jednak zwyczaje związane ze świętami religijnym (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz w architekturze i gwarze. W ostatnim czasie całkowicie zanikła forma gospodarowania rolnego. Nikt już prawie nie uprawia ziemi a powrót owiec na hale jest możliwy dzięki programom rolno - środowiskowym. Zobacz renesans wypasu owiec w Beskidach. Zamilkły hale niegdyś pełne śpiewu, holwegi zarastają i osuwają się a zapach jesiennego dymu z pieczonego ziemniaka zmienia się na grillowanie. Czytaj o tych zwyczajach na zakładce CIEKAWE ARTYKUŁY
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
HISTORIA REGIONU Poznanie miejsc na trwale wpisanych w tutejszą kulturę i historię nie tylko urozmaicą pobyt ale przede wszystkim dadzą możliwość poczucia jedności z beskidzkimi góralami. RAJCZA
W Rajczy są dwa miejsca, które z pewnością należy zobaczyć. Miejscem szczególnym jest Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Miłosierdzia Kazimierzowskiej z cennym obrazem Matki Boskiej, podarowany rajczanom przez króla Jana Kazimierza w 1669 r. Więcej na zakładce. ZABYTKI RAJCZY
Do zabytków należy Pałac Lubomirskich w Rajczy. Budynek wybudowany na początki XIX wieku jako dworek myśliwski, poprzez kolejnych właścicieli rozbudowywany by ostatecznie otrzymać styl neorenesansowego pałacyku. Była to zasługa Księcia Władysława Lubomirskiego, po którym sława i liczne legendy krążą wśród mieszkańców do dzisiaj. Pałac Lubomirskich
Ciekawostką przyrodniczą Rajczy jest najstarszy i największy jesion w województwie Śląskim.
MILÓWKA
Jednym z najstarszych zabytków budownictwa regionalnego na Żywiecczyźnie jest drewniany dom z 1739 mieszczący się w Milówce. Urządzono tutaj małe ale ciekawe etnograficzne muzeum "Stara Chałupa". Kryta gontem, niska, budowana na zrąb, z wyposażeniem w większości odzwierciedlającym XIX - wieczną zagrodę góralską - sprawia że przenosimy się jakby w inny świat. Przeczytaj Stara Chałupa
WĘGIERSKA GÓRKA
W Węgierskiej Górce znajdziemy ślad heroicznej obrony przed hitlerowskim najeźdźcą z września 1939 roku. Fort Wędrowiec, jeden z czterech, które wzięły udział w bitwie ustanowiono Pomnikiem Walk i Męczeństwa, tworząc w nim również Muzeum. Za walkę obronną z hitlerowskim najeźdźcą Węgierska Górka w 1971 roku odznaczona została Krzyżem Grunwaldu III klasy. Nazywana jest również Westerlatte Południa.Poczytaj o fortyfikacjach HISTORIA FORTYFIKACJI
KONIAKÓW
U koniakowskich koronczarek, które tradycja heklowania sięga 200 lat, zakupić można serwety, obrusy, czepce, suknie a od niedawna także stringi i pończoszki. Pamiątka niebagatelna, bo znakomite osobistości w koniakowskich koronkach lubują. Galerii i izb regionalnych w Koniakowie sporo. Więcej na stronie Gmina Istebna
ŻYWIEC
Miasto Żywiec oferuje kilka ciekawych zabytków. Należą do nich Zamek i Pałac Habsburgów otoczony 26 ha parkiem jak również kościoły - Katedralny p.w. Narodzenia NMP i Trzech Krzyży. Zabytki ciekawe, zasługujące na uwagę i zwiedzenie. Więcej na zakładce zabytki - www.zywiec.pl
Piwo Żywieckie znane już naszym pradziadkom koniecznie trzeba posmakować u źródeł, w połączeniu z poznaniem technologii warzenia i bogatą historią Browaru i regionu. Te wrażenia dostarcza wycieczka do Muzeum Browaru w Żywcu. Więcej na www.muzeumbrowaru.pl
GÓRA ŻAR
Niezwykłą górą jest Żar (761 m n.p.m.) w Beskidzie Małym. W swym wnętrzu skrywa elektrownię, jest Mekką paralotniarzy i miłośników szybowców (funkcjonuje tu Górska Szkoła Szybowcowa). Elektrownia szczytowo-pompowa Żar-Porąbka jest jedną z największych budowli hydroenergetycznych w Polsce i pierwszą elektrownią podziemną w Polsce. Wszystkie turbiny znajdują się we wnętrzu góry Żar. Wyjeżdżając na szczyt Żaru (761mn.p.m.) kolejką linowo-terenową doświadczamy przepięknej okólnej panoramy.
Więcej o elektrowni Zespół Elektrowni Wodnych Porąbk
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
SPORT SPORTY ZIMOWE
Tutejsze tereny charakteryzują się dobrymi warunkami śnieżnymi. Średnia roczna ilość dni z opadem śniegu wynosi 70, a zaleganie pokrywy śnieżnej ok. 100 dni w roku. Grubość pokrywy śnieżnej wzrasta wyraźnie z wysokością i osiąga maksimum powyżej 1200 m npm. Maksymalna jej grubość przypada zazwyczaj na przełom lutego i marca. Uprawianiu turystyki narciarskiej służą wyciągi narciarskie i trasy zjazdowe. Wyciągów w okolicy Rajczy i Ujsoł jest ogółem 24 w tym w Zwardoniu -14, w Rycerce Dolnej i Górnej - 4, na Przełęczy Przegibek - 1, w centrum Rajczy 1, w Ujsołach - 1, w Złatnej Hucie - 1, na Hali Rysiance - 1, na Hali Lipowskiej - 1. ponadto liczne trasy narciarskie w terenie przygranicznym Słowacji.
Największa impreza sportowo - rekreacyjna Gminy Rajcza to corocznie organizowany na przełomie stycznia i lutego Międzynarodowy Narciarski Rajd Chłopski. Więcej na stronie Rajd Chłopski
Na terenie Gminy Rajcza istnieje możliwość wynajęcia do celów sportowych szkolnych sal gimnastycznych. Szkoła Podstawowa w Rajczy
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
RELIGIA Pobyt w naszych schroniskach może okazać się równie dogodny do odwiedzenia miejsc gdzie corocznie udają się pielgrzymi ze swoimi problemami. Ciekawe to miejsca, pełne modlitwy i wiary, które dodatkowo potęguje bogaty krajobraz, przyroda i rozległe panoramy. To wszystko sprawia, że człowiek może odnaleźć tam sens życia, przemyśleć wiele spraw, podjąć nowe decyzje.
RYCHWAŁD - MATKA BOŻA RYCHWAŁDZKA
Jest to mała miejscowość położona 6 km na północny - wschód od Żywca, która uchodzi za jedną z najstarszych osad żywiecczyzny. Od 1472r. miejscowość jest już parafią do której w 1644r. właścicielka Ślemienia, Katarzyna Grudzińska, podarowała obraz Matki Bożej. Obraz ten został ogłoszony w 1678r. cudownym a w lipcu 1965r. ukoronowany papieskimi koronami. Aktu koronacyjnego dokonał kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski i kard. Karol Wojtyła ówczesny Metropolita Krakowski.
Czytaj więcej na stronie Rychwałd franciszkanie.
Inną ciekawostką tego miejsca jest spotkanie z zielarzem o. Grzegorzem Sroką, który od 15 lat przyjmuje chorych i leczy ich swoimi mieszankami ziołowymi.
ŚLEMIEŃ - JASNA GÓRKA
Od przeszło sześciu stuleci ze wszystkich stron tysiące pątników przybywało na Jasną Górkę. Szli z Polski, Węgier, Orawy i Śląska. Modlili się, śpiewali a po skończonych nabożeństwach ze źródła w grocie na Groniu Kumorkowym (miejscu gdzie objawiała się Matka Boża) zabierali wodę, którą nieśli do swych domostw i używali jako lekarstwa na wszystko.
Czytaj więcej na stronie. Jasna Górka
SZCZYRK - SANKTUARIUM NA GÓRCE
Minęło już ponad 100 lat gdy na stromej grapie tuż nad doliną malowniczej Żylicy, małej dziewczynce Juliannie Pezda ukazał się w konarach rozłożystego karpackiego buka Matka Boża. Objawienia te nie zostały jednak do dzisiaj uznane oficjalnie przez kościół ale już w rok po objawieniu na Górce powstała kaplica do której przybywali z modlitwą pielgrzymi. Dzisiaj Obraz Matki Bożej Królowej Polski został ukoronowany papieskimi koronami a ruch pielgrzymkowy tworzy zdecydowanie młodzież.
Czytaj więcej na stronie Salezjanie na Górce Za kościołem pod domem pielgrzymkowym znajduje się cudowne źródełko z którego wszyscy czerpią wodę a z przed kościoła cudowna roztacza się panorama z widokiem na Skalite, Skrzyczne i Szczyrk. Warto również podejść zołtym szlakiem turystycznym na Klimczok (1117m n.p.m.)
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W CIĘCINIE
Kościół początkowo jako kaplica filialna parafii w Radziechowach wybudowany został w 1542r. Jest typową orientowaną budowlą śląsko - małopolską, która obecnie zaliczamy do szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Na przestrzeni wieków kościół ciągle był rozbudowywany i modernizowany. Działania takie odsłaniają nam dzisiaj nie tylko historię miejscowości i parafii ale głównie obowiązujące w ówczesnych czasach style i formy prac ciesielskich. Bogate w zdobnictwo wnętrza świątyni również świadczy o ciągle zachodzących zmianach i przenikania stylów.
Czytaj więcej na stronie Kościół Św. Katarzyny
KOŚCIÓŁ JEDNEJ DOBY
To była jedna z najgłośniejszych takich spraw w Polsce. Wspomina o niej nawet w swojej książce "Świadectwo" kardynał Stanisław Dziwisz. Mieszkańcy Ciśca na Żywiecczyźnie nie mogąc pogodzić się z brakiem świątyni w swojej wiosce, wznieśli ją w ciągu jednej doby mimo sprzeciwu władz. Potem byli szykanowani, ale urzędnicy nie ośmielili się kościoła zburzyć.
Czytaj więcej na stronie Historia kościoła w Ciścu
KOŚCIÓŁ W LEŚNEJ
Trochę dziwna historia a może takie zrządzenie. Pomysł na budowę kościoła rodzi się w 1936r. jednak świątynia powstaje w 1961r. Wybuch II wojny światowej, upór władz komunistycznych, powódź to główne czynniki, które hamują przedsięwzięcie. Dopiero 2000r. staje się okresem przełomowym w życiu parafii i kościoła. Wszystko przyśpiesza, świątynia nabiera nowego wyglądu. Kościół staje się miejscem świętych do którego z całego świata wędrują ich relikwie. Na stałe w karty wiernych modlących się w kościele zapisuje się ks. kardynał Polikarp Pengo z Tanzanii. Przybywają do Leśnej liczni pielgrzymi w tym prezydent Tanzanii by modlić się w kościele. Mieszkańcy tej małej wioski, położonej u podnóża Ostrego zaczynają żyć inaczej. Za sprawą ks. proboszcza Sadkiewicza biorą udział w akcje krwi, tworzą parafialny bank szpiku kostnego, angażują się w pomoc dla drugiej osoby dzieląc się samym sobą z bliźnim.
To niesamowite miejsce nieprawdopodobny czyn, pojedź zobacz i poczytaj na stronie Parafia Leśna
MATYSKA
Piękna zapoczątkowana przez zakopiańskich górali tradycja stawiania krzyży na szczytach gór w roku wejścia kościoła katolickiego w kolejne tysiąclecie znalazła swoje odbicie na niewielkim wzniesieniu Matyska (609 m n.p.m.). Najpierw stanął krzyż pod który przychodzili ludzie by modlić się i podziwiać jedyną tak urokliwą panoramę, "prawdziwe dzieło Boże". Później powstała droga krzyżowa, która swoją symboliką i artyzmem nastraja każdego do medytacji. Matyska daje nam wszystko piękno beskidzkich gór, tajemniczość i ludzki artyzm. Poczytaj Golgota Beskidów
PAPIESKIE SZLAKI
Karol Wojtyła był człowiekiem, który na górskim szlaku odnajdywał obecność Boga. Chodził modlił się i dostrzegał piękno.
  1. SZLAK PAPIESKI ORAZ DROGA ŚWIATŁA.
    Złatna - Huta Hala Lipowska.
  2. SZLAK PAPIESKI ORAZ DROGA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.
    Soblówka Rycerzowa.
  3. SZLAK PAPIESKI ORAZ DROGA KRZYŻOWA.
    Glinka Krawców Wierch.
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP w ZAKAMIENNEM (SŁOWACJA)
To duża neoromańska budowla powstała w latach 1893 - 1898. Parafia i kościół związany jest z postacią sługi Bożego ks. biskupa Jana Wojtaszszaka męczennika władz komunistycznych.
Za kościołem znajduje się miejscowa Droga Krzyżowa, która powstała w 1862r. prowadzi ona urokliwą alejką do miejsca pierwszego kościoła w Zakamiennem.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
AGROTURYSTYKA Beskid Żywiecki jest terenem gdzie agroturystyka znalazła doskonałe warunki do rozwoju. Czyste górskie powietrze, które rześkością i świeżością samoistnie poprawia nasze zdrowie i samopoczucie, piękne górskie krajobrazy wzmagające potrzebę wędrowania i poznawania, czystość wód bo przecież są to tereny źródliskowe naszych polskich rzek, a do tego spokój, cisza i ustronność to tylko niektóre atuty środowiska przyrodniczego, które już stanowią powód do przyjazdu w Beskidy.
Przedsiębiorczy górale bazując na atrakcyjności terenu, oferują pobyty w swoich domach, zachęcając do przyjazdu gościnnością oraz znakomitą regionalną kuchnią opartą na produktach pochodzących z własnych gospodarstw. Przygotowując regionalne smakołyki zaradne gospodynie dają możliwość poznania smaków nie skażonych ulepszaczami i konserwantami. Będące góralskim towarem exportowym różne rodzaje sera krowiego, owczego i koziego w połączeniu ze swojskim chlebem, masłem, smalcem i kiełbasą smakują wyśmienicie, a "zwykłe" dania urozmaicone samodzielnie zebranymi, pachnącymi leśnymi darami - grzybami, borówkami, ostrężynami, malinami - wprawią nas w kulinarny zachwyt. Ujęte w studnie górskie źródła dają gwarancję czystej smacznej, nieskażonej wody, z której przygotowany napój smakuje jak nigdzie indziej. Poczujemy różnicę i zapragniemy mieć takie doznania na co dzień. Towarzystwo rękodzieła prezentujące zdolności i pomysłowość góralską dopełniają doznań estetycznych, a możliwość zakupu pamiątek pozwoli przenieść rąbek góralszczyzny do swoich domów, przypominając o gościnności górali. Pobyt w beskidzkich gospodarstwach agroturystycznych z pewnością poprawi samopoczucie i dostarczy niezapomnianych wrażeń kulinarnych i kulturowych. POCZYTAJ
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
SŁOWACJA ORAWA
Teren niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym, przyrodniczo - geograficznym i etnograficznym. Wyszczególnia się w min sześć jednostek geomorfologicznych, z których Beskidy Orawskie w części górzystej Oszusa oraz tzw. Rów Podbeskidzki przylegają bezpośrednio do granicznej części Beskidu Żywieckiego, w której znajdują się nasze schroniska. Podjednostka górzysta Oszus cechuje się znaczną wysokością nad poziomem morza, surowym klimatem i słabym mocno rozproszonym zabudowaniem (tzw. przysiółki). W większości teren ten jest pokryty zwartym lasem świerkowym, rzadziej świerkowo - jodłowym a w niedostępnych miejscach jeszcze starą buczyną karpacką. Nieodzownym elementem krajobrazu w tej części Orawy są osuwiska oraz odsłony formy fliszowej o specyficznej budowie płaszczowinowo - fałdowej.
Ruch turystyczny koncentruje się w rejonie głównego wododziałowego grzbietu (granicy), którym biegnie niebieski szlak turystyczny. Ciekawostką tego regionu jest ponad stuletnia wąskotorowa kolej leśna służąca dawniej do transportu drewna. Obecnie jest atrakcją turystyczną Orawy i przewozi turystów. Inną atrakcją turystyczną jest Jezioro Orawskie na którym można uprawiać sporty wodne a dodatkowo popłynąć na wyspę z kościołem służącym jako muzeum.
INNE CIEKAWE MIEJSCA
Mała Fatra niezwykle urokliwe pasmo górskie w którym urodził się Jerzy Janosik. Góry często oglądamy ze szczytów naszego Beskidu. Najbardziej atrakcyjnym szlakiem turystycznym w Małej Fatrze jest przejście przez "diery" (dziury) ponad rwące potoki i strome ich zbocza. Typowe alpejskie podejście stanowią szlaki na Mały i Wielki Rozsutec oraz Boboty. Grzbiet Małej Farty można również zdobyć wyjeżdżając koleją gondolową pod Wielki Fatrzański Krywań na Snilowskie Sedlo.
Sulowskie Skałki to kolejna ciekawostka geograficzno - przyrodnicza zapierająca dech w piersiach. Niezwykle malownicze góry kreujące swoją ekspresję poprzez wietrzenie mechaniczne typowego zlepieńca.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
CZECHY BESKID ŚLĄSKO - MORAWSKI
Jednostka geograficzno - fizyczna Beskid Śląsko Morawski odłączona została od Beskidu Śląskiego w 1968r. zamyka ona grupę górską na zachód od doliny Olzy i Przełęczy Jabłonkowskiej aż po koryto Rożnowskiej Beczwy. Teren ten podobnie jak całe Karpaty Zewnętrzne zbudowany jest z fliszu karpackiego czyli naprzemianległych warstw piaskowców, zlepieńców i łupków. Miąższość występujących tam płaszczowin osiąga nawet do 2000 m. Wśród wysapujących piaskowców dominuje szarozielony piaskowiec godulski. Nazwa jego bierze się góry Goduli w Paśmie Ropicy. Charakterystyczne rozłożenie grzbietów górskich, szeroka dolina rzeki Olzy oraz gęsta sieć dróg łączach główne miasta Zaolzia (Frydek - Mistek, Trzyniec, Jabłonków) z punktami wyjściowymi w góry sprawia, że teren ten staje się atrakcyjny pod względem turystyki pieszej. Duża ilość szlaków turystycznych poprowadzona wszystkimi grzbietami górskim sprawia, że wędrówki są ciekawe i dają możliwości wyboru atrakcyjności przejścia. Główny grzbiet Beskidu Śląsko - Morawskiego (Girowa, Mały i Wielki Połom) rozchodzi się na dwa ramiona Ropicy (1082m n.p.m.) i Łysej Góry (1323m n.p.m.). Te dalej rozdzielają się na ramiona tworząc gwiaździstą strukturę z głębokimi dolinami w których znajdujemy małe odległe miejscowości i przysiółki.
Beskid Śląsko - Morawski związany jest z zawirowaniami historycznymi tzw. "Zaolzia". Ciekawa historia jest również Trzyńca, Jabłonkowa Mostów i Bukowca. Do dzisiaj możemy oglądać pozostałości XVII w Wielkiego Szańca stanowiącego umocnienia przed nawałą turecką na przełęczy Jabłonkowskiej.
Zabezpieczeniem turystycznym rejonu jest wyciąg krzesełkowy na Jaworowy, schroniska turystyczne oraz liczne trasy narciarskie z wyciągami placami zabaw gastronomią. Ciekawostką tych gór są Ścieszki linowe i rynna w Mostach. Warto również odwiedzić miejsce gdzie rozbił się EWD 7 Legendarnych asów polskiego lotnictwa Żwirki i Wigury.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ZASIĘGNIJ SZCZEGÓŁOWEJ INFORMACJI ZE STRON INTERNETOWYCH:
| Rajczy | | UJsołach | | Lipowskiej | | Przegibku | | Matysce | | KoPciele w LePnej | | Koniu w Beskidach | |Słowacji | |Czechach|
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ